Bảng giá Hosting - Domain

Đặc Tính Server
Host Pro 1 Host Pro 2 Host Pro 3 Host Pro 4 Host Pro 5
Chi phí (VNĐ) 110.000đ 220.000đ 330.000đ 440.000đ 550.000đ
Dung lượng 500 MB 1GB 2GB 3GB 5GB
Băng thông 20GB 70GB 100GB 150GB 200GB
Sub-domain 5 10 15 30 50
Email 10 50 80 100 150
Tài khoản FTP 1 2 3 4 5
PHP5, GD2, ASP.NET Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MySQL 5, SQL Server 1 3 5 7 9
Hosting Control Panel CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel
Backup Hàng tuần
Giá trên chưa gồm VAT.
Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
TÊN MIỀN .VN
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
600.000 VNĐ
480.000 VNĐ
Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.biz.vn | .com.vn | .net.vn
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ
350.000 VNĐ
.ac.vn | .edu.vn | .gov.vn | .org.vn
.health.vn | .info.vn | .int.vn | .pro.vn
Tên miền địa giới hành chính
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
480.000 VNĐ
200.000 VNĐ
.name.vn
450.000 VNĐ
30.000 VNĐ
480.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.biz | .com | .net | .us Miễn phí 244.000 VNĐ / năm
.info | .org Miễn phí 258.000 VNĐ / năm
.co.uk | .eu | .name Miễn phí 265.000 VNĐ / năm
.pw Miễn phí 323.000 VNĐ / năm
.pro | .tel Miễn phí 366.000 VNĐ / năm
.asia Miễn phí 392.000 VNĐ / năm
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co | 
Miễn phí 452.000 VNĐ / năm
.de Miễn phí 526.000 VNĐ / năm
.bz | .me | .tv | .ws Miễn phí 666.000 VNĐ / năm
.cc Miễn phí 697.000 VNĐ / năm
.co Miễn phí 759.000 VNĐ / năm
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw Miễn phí 968.000 VNĐ / năm
.jp Miễn phí 2.279.000 VNĐ / năm
.xxx Miễn phí 2.494.000 VNĐ / năm
VUTCO
LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Chat Software